Предложения за промени в изборното законодателство на ОС на българите в чужбина

23 юни 2013 г. Предложения за промени в изборното законодателство Настоящото становище очертава принципните предложения на Временните обществени съвети на българите в чужбина относно предстоящите промени в изборното законодателство. Конкретните законодателни текстове, технически детайли и механизми ще бъдат предмет на … Continue reading