Временен обществен съвет в Канада:

 

Максим Божилов (Торонто) maxim.bozhilov at gmail.com

Стефан Добрев

Дорина Илиева

Мария Сарафова (Монреал)

Стоян Чонев (Монреал)

Ива Беличка (Монреал)

Красимир Гаджоков (Торонто) gadjokov ат gmail.com


Comments

Канада — 2 Comments

  • Канада не разрешава гласуване извън дипломатически мисии, консулства или почетни консулства.
   Ето отговора на МВнР на нашето запитване:

   МВнР получи отговор от Централната избирателна комисия във връзка с получено съгласие от страна на Канада за провеждане на избори и за разкриване на избирателни секции. В съответствие със законодателството на Канада е дадено съгласие за разкриване на избирателни секции в дипломатическите и консулски представителства на Република България в Канада и извън тях само на тези места, за които законодателството на приемащата държава допуска това – по изключение в офиси на почетни консулства. В тази връзка няма основание да бъдат приемани електронни заявления за други населени места извън посочените: Отава, Торонто, Монреал и Брамтън.

   ЦИК ще осигури втора техническа възможност на българските граждани с избирателни права, които вече са заявили и са се регистрирали по интернет, да подадат ново заявление само за посочените от Министерството на външните работи градове – Отава, Торонто, Монреал и Брамтън. Тази възможност ще бъде предоставена само на българските граждани, които са се регистрирали за градове, които са различни от: Отава, Торонто, Монреал и Брамтън.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>