• Обществените съвети са независими изборни органи, които работят на обществени начала.
  • Обществен съвет може да се формира към всяко българско дипломатическо или консулско представителство.
  • Целите на Обществения съвет са да защитава интересите на българите в чужбина.

Какво не е Общественият съвет?

 

  • Общественият съвет не е асоциация, в него не се членува, той е изборен орган.
  • Обществените съветници не получават възнаграждение.
  • Общественият съвет не получава инструкции от държавни организации.

 

 

Въпроси и отговори.