Бразилия

Временен обществен съвет  в Бразилия:

Иглика Спасовска (Сау Паулу)

Михаил Кръстанов (Сау Паулу)

Божидар Попов (Сау Паулу) – координатор bpopov at hotmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *