Гърция

Временен обществен съвет в Гърция:

Валерия Кертикова (Атина) valeria.kertikova at gmail.com

 

Иван Караташев (Солун) ivankaratashev ат gmail.com

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *