Швейцария

Временен обществен съвет в Швейцария:

 

Димитър Иванов, Цюрих dimiterjulie at hotmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *