Сайта GlobalBulgaria.org подкрепя създаването на независими изборни Обществени съвети на българите в чужбина, които да ги представят пред българските държавни институции и да защитават техните права.  За тази цел той

  • предоставя юридическа и друга информация, предлага Правилник за устройството на Обществения съвет
  • информира за създаването на нови Временни обществени съвети, поддържа техен актуален списък и публикува имената на  членовете им
  • стреми се да координира действията на Временните обществени съвети по света

Comments

Каква е връзката между сайта GlobalBulgaria и Обществените съвети ? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>