Съгласно член 26 от Конституцията, българските граждани, които живеят в чужбина имат равни права с тези български граждани, които живеят в България. В същото време, българите в чужбина нямат свои избрани представители в Народното събрание, нито в държавните институции.

 

Гласът на българите в чужбина е слаб, защото нямаме представители, които легално да ни представят. Предлагаме да се създадат изборни Обществени съвети на българите в чужбина. Гласът на такива представителни органи ще има неизмеримо по-голяма тежест пред българските държавни институции.


Comments

От кого и как ще защитавате правата на българите живеещи в чужбина? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>