“Защо страна като Германия няма такава институция – дали проблемът е финансов или какво? Някой не си ли задава тоя въпрос?”

Велка, Германия

По официални данни на НСИ за последните 20 години населението на България е намаляло с над 1,5 милиона, при средногодишен темп на намаление между последните две преброявания от 0.7% В Германия, обратно – броят на германските граждани живеещи в Германия за последните двадесет години се е увеличил. Германия привлича и значителен брой емигранти – над 7 милиона към днешна дата. Близо 100 000 български граждани живеят постоянно в Германия, no по-малко от 1000 германски граждани живеят постоянно в България.

Горните данни вероятно обясняват защо проблемите на диаспората не са предоминиращи в националния живот в Германия. От друга страна, в една уредена държава като Германия, нуждата от специфична защита на правата на едно малцинство (ако смеем да дефинираме така диаспората), е далеч по-малка.

По-общо, всяка държава има свой модел. Ние предлагаме да следваме модела на Франция, Италия, Испания, Португалия. Смятаме, че тези южни, средиземноморски държави са по-близки до нашата балканска специфика, отколкото държавите от Северна Европа. Но това е отворен въпрос, който можем да дебатираме.

Вие какво предлагате конкретно като начин за постигане в “ежедневието” на иначе същата   цел : равни права за всички български граждани, независимо от тяхното местоживеене?


Comments

Защо страна като Германия няма такава институция – дали проблемът е финансов или какво? Някой не си ли задава тоя въпрос? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>