Каква е разликата между Временен и Постоянен обществен съвет?

Временният обществен съвет, за разлика от постоянния, не е изборен орган.

Съгласно Правилника

По изключение ръководителят на съответната дипломатическа мисия може да утвърди, по предложение на представители на българската общност, Временен обществен съвет. Мандата на Временния обществен съвет не превишава една година, и има за цел подготовката на избор за редовен Обществен съветLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *