Временният обществен съвет, за разлика от постоянния, не е изборен орган.

Съгласно Правилника

По изключение ръководителят на съответната дипломатическа мисия може да утвърди, по предложение на представители на българската общност, Временен обществен съвет. Мандата на Временния обществен съвет не превишава една година, и има за цел подготовката на избор за редовен Обществен съветComments

Каква е разликата между Временен и Постоянен обществен съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>