Членовете на Обществените съвети са толкова различни, колкото са различни българите в чужбина.  Ако има нещо, което ги обединява, то е идеята че никой не може да представя българската общност, ако не е избран.


Comments

Кои са идеите, които обединяват членовете на Обществените съвети? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>