Кои са идеите, които обединяват членовете на Обществените съвети?

Членовете на Обществените съвети са толкова различни, колкото са различни българите в чужбина.  Ако има нещо, което ги обединява, то е идеята че никой не може да представя българската общност, ако не е избран.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *