Във всяка държава инициаторите са различни, обикново  това е координатора на Временния обществен съвет. Например в Австралия е Тася Тасова, във Франция Любомир Гаврилов и т.н. Вие също можете да станете инициатор.


Comments

Кои са инциаторите на Обществените съвети ? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>