Законни ли са Обществените съвети ?

Обществените съвети са консултативни органи към българските дипломатически представителства в чужбина. Възможността за тяхното създаване се регламентира от

Член 5 ал.3 от  Закон за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр.30 от 11 април 2000 г.

Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава …

 

Следователно Обществените съвети са напълно законни. Съгласно Конституцията, България е правова държава. Българските държавни институции в лицето на МВнР и съответните дипломатически представителства са задължени по закон да съдействат за формирането на Обществени съвети.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *