Докато Общественият съвет е временен,  в него може да членува всеки български гражданин.

 По принцип Общественият съвет е изборен,  следователно членовете трябва да бъдат избрани.


Comments

Кой може да членува в Обществения съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>