Кой може да членува в Обществения съвет?

Докато Общественият съвет е временен,  в него може да членува всеки български гражданин.

 По принцип Общественият съвет е изборен,  следователно членовете трябва да бъдат избрани.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *