Какво казва законът?

 

Член 5 ал.3, Закон за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр.30 от 11 април 2000 г.

Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *