Законно ли е провеждането на избори за Обществен съвет, съвместно с президентските избори през 2011 г.?

Няма законово ограничение президентските избори да се провеждат едновременно с друг вот.
Точно този принцип се възприе и в България, където през 2011 ще се проведат съвместно и президентски и местни избори.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *