Ние предлагаме избирането му да съвпада с президентските избори. Следователно Общественият съвет ще се избира за 5 години.


Comments

За колко време се избира Общественият съвет ? — 2 Comments

    • Аргумента е, че изборите за ОС следва да се провеждат заедно с национални избори. Хората да могат да гласуват за ОС съвместно с национални избори в чужбина (за Президент или Народно събрание).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>