Кой може да избира и да бъде избиран?

В Обществения съвет имат право да избират и да бъдат избирани всички:

1)  Български граждани с действащи избирателни права, живеещи в съответния избирателен район.

2) Чужди граждани от български произход, навършили 18 години в деня на изборите, живеещи в съответния избирателен район.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *