В Обществения съвет имат право да избират и да бъдат избирани всички:

1)  Български граждани с действащи избирателни права, живеещи в съответния избирателен район.

2) Чужди граждани от български произход, навършили 18 години в деня на изборите, живеещи в съответния избирателен район.


Comments

Кой може да избира и да бъде избиран? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>