Създаването на изборно институционално представителство на българите в чужбина е мерило за социалната и политическа зрелост както на българската държава, така и на българските граждани в чужбина.

Първи опит за организиране на избори за Обществен съвет бяха проведени от 23 Октомври до 31 Октомври 2011.  в Австралия, Бразилия, Франция и Германия (Мюнхен).  Поради нежеланието и неучастието на МВнР и другите държавни институции, това не доведе до легитимен избор на Обществени съвети, подробности тук

ВОС предложи организиране на такива избори съвместно с с провеждането на референдум на 25 Октомври 2015, но към днешна дата, МВнР не е отговорило и на това предложение.

 


Comments

Кога ще се проведат първите избори за Обществен съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>