Кога ще се проведат първите избори за Обществен съвет?

Създаването на изборно институционално представителство на българите в чужбина е мерило за социалната и политическа зрелост както на българската държава, така и на българските граждани в чужбина.

Първи опит за организиране на избори за Обществен съвет бяха проведени от 23 Октомври до 31 Октомври 2011.  в Австралия, Бразилия, Франция и Германия (Мюнхен).  Поради нежеланието и неучастието на МВнР и другите държавни институции, това не доведе до легитимен избор на Обществени съвети, подробности тук

ВОС предложи организиране на такива избори съвместно с с провеждането на референдум на 25 Октомври 2015, но към днешна дата, МВнР не е отговорило и на това предложение.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *