• Запознайте се подробно с Правилника на Обществения съвет
  • Свържете се със съмишленици от държавата, в която живеете. 
  • Създайте отворена Фейсбук група със заглавие “Обществени съвети на българите в …”. Информирайте българската общност.
  • Обърнете се към администратора на globalbulgaria.org за да бъде регистриран вашият Временен Обществен съвет тук .
  • Броя на членовете на Временният Обществен съвет не е фиксиран, той ще зависи от броя на българите живеещи във вашата държава и тяхната активност. За да се ориентирате, вижте състава на други, вече регистрирани Обществени съвети.
  • Информирайте посланика на държавата, в която живеете и помолете за съдействие. За ваше удобство, по-долу поместваме примерно писмо, което можете да адаптирате

 

Негово Превъзходителство

г-н …

посланик на Р. България в …

 

Уважаеми г-н Посланик,

 

С настоящото писмо имаме удоволствието да Ви информираме за желанието на много българи, живеещи във …, да бъдат представени пред ръководената от Вас дипломатическа мисия, както и другите национални институции, чрез независим изборен орган, предвиден по член 5 ал. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр. 30 от 11.04.2000.

 

До провеждането на такива избори основаваме Временен обществен съвет като консултативен орган към посолството на Република България в …

 

Убедени сме, че легитимно представителство на българите в чужбина пред българските посолства и националните институции може да се постигне единствено чрез избори. Такава е впрочем практиката в редица утвърдени западни демокрации като Франция, Италия, Испания, Португалия и други.

Към момента Временни обществени съвети са изградени в Австралия, Бразилия, Гърция, Испания, Канада, САЩ и Франция, като формирането на нови обществени съвети по света продължава. Трите основни принципа, на които се основават Обществените съвети, са:

 

  • Обществен съвет може да се формира към всяко българско дипломатическо или консулско представителство;

  • Обществените съвети са независими изборни органи, които работят на обществени начала;

  • Обществените съвети представляват сънародниците си в дадена държава и защитават техните интереси.

С правилника за функциониране на Обществения съвет, текста на който прилагаме, бихте могли да се запознаете и на нашата интернет страница www.GlobalBulgaria.org, а също така и на Фейсбук-страницата под име “Обществени съвети на българите в чужбина”.

Нашето желание е да проведем избори за Обществен съвет едновеменно с президентските избори в България през октомври 2011. Разбира се, разчитаме на Вашата подкрепа и съдействие за това.

В частност, бихме били благодарни, ако българското посолство в … също спомогне за по-широкото разпространение сред нашите сънародници на тази демократична инициатива, включително и на сайта на посолството.

Ще се радваме също, ако в удобно за Вас време получим възможност за кратък разговор с цел по-нататъшна координация на бъдещите ни съвместни действия.

С уважение,

… координатор

 

Временен обществен съвет в…:


Comments

Как да създам Временен обществен съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>