Как да стана временен обществен съветник?

Обърнете се към координатора на Временния Обществен съвет на държавата, в която живеете.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *