Доколкото Временните обществени съвети (ВОС) не са избрани от българската общност в чужбина, те не могат легитимно да я представят. ВОС подкрепя създаването на ИЗБОРНО институционално представителство на българите в чужбина.


Comments

Легитимен ли е Временният обществен съветт? — 2 Comments

  1. Каква изборна активност според вас трябва да има за да бъде легитимен обществения съвет.

    • Здравейте,
      Изборите за обществен съвет следва да се подчиняват на същите стандарти, каквито имаме за парламентарни избори или президент. В този смисъл, не може да има условия за изборната активност, доколкото няма такива за национални избори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>