Временният обществен съвет не е изборен орган и всеки може да стане негов член. Ако подкрепяте идеята за Обществени съвети на българите в чужбина и желаете да ни помогнете, станете член на Временния обществен съвет в държавата, в която живеете.


Comments

Кой може да бъде член на Временния обществен съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>