Кой може да бъде член на Временния обществен съвет?

Временният обществен съвет не е изборен орган и всеки може да стане негов член. Ако подкрепяте идеята за Обществени съвети на българите в чужбина и желаете да ни помогнете, станете член на Временния обществен съвет в държавата, в която живеете.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *