Великобритания

Нели Олова (Cambridge)  neli.olova  at gmail.com

Валентина Стефанова – Арма, Северна Ирландия abce.ni at yahoo.co.uk

Десислав Димитров, 29г. Ковънтри,   desko85 at gmail.com

Валентина Стефанова, Асоциация Българска Култура и Образование(АБКО), Арма, Северна Ирландия.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *