Становище, на Временните Обществени Съвети на Българите в Чужбина относно инициативата за преброяване на българите в чужбина и “мъртвите души” в избирателните списъци

Временните обществени съвети на българите в чужбина предупреждават, че оповестената от партия Другата България инициатива за преброяване на българите в чужбина е опасна и незаконна.

Сам по себе си фактът, че една политическа партия организира преброяване на населението е абсурден.

От техническа гледна точка, има опасност за личните данни на анкетираните, тъй като страницата, на която се извършва преброяването не е защитена с цифров сертификат. Личните данни, които се въвеждат циркулират в открит вид в Интернет и могат да бъдат прихванати и използвани от недобросъвестни лица.

Инициативата е незаконна, тъй като в сайта липсват реквизитите на регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД). Липсва информация за правото на достъп и корекции в събраните лични данни. Не е ясно как ще се съхраняват и използват тези данни и какви са гаранциите, че с тях няма да бъде злоупотребено, вкл. за политически цели.

Ние изразяваме своето недоумение от факта, че Държавната Агенция за Българите в Чужбина (ДАБЧ) като държавна институция подкрепя тази опасна и незаконна инициатива, от която Националният Статистически Институт (НСИ) изрично се дистанцира.

Временните Обществени Съвети на Българите в Чужбина настояват държавните институции да се разграничат от съмнителната самоинициатива и компетентните органи да разследват дали не се извършва закононарушение по смисъла ЗЗЛД.

Необходимостта от едно подобно преброяване също е спорна. Резултатът от преброяването на българските граждани, живеещи в страната и съпоставянето с регистрите за гражданско състояние на ГРАО дават правдоподобни цифри за броя на българите, живеещи извън страната. Това са над един милион души, с чието волеизлияние редовно се злоупотребява на избори. За да се избегнат злоупотребите настояваме да се въведе активна регистрация на избирателите в страната през интернет, така че да бъдат изчистени “мъртвите души” от избирателните списъци.

Добра или лоша, вече имаме 20 годишна практика на гласуване в чужбина и натрупан опит. Държавата разполага с избирателните списъци от секциите в чужбина, знае се къде (и дори кои) български граждани гласуват и къде не. Отсъствието на постоянни избирателни списъци в чужбина е друг парадокс на българската избирателна система, който допълнително обезкуражава българските граждани да гласуват.

Само преди няколко дни Националният Статистически Институт публикува официални данни за емиграцията на българското население през периода 1992-2011.  Тези официални данни задължават правителството да внесе, в съотвествие с член 26 ал. 1 от Конституцията на Р България, законови промени в избирателния Кодекс, които да позволят създаването на отделен многомандатен избирателен район – чужбина, в който 1/7 от избирателите да могат да гласуват за кандидати, които да ги представляват.

Настояваме също за бързо въвеждане на електронно гласуване, достъпно за българите в чужбина.
Настояваме за равно право на вот на всички български граждани, където и да се намират.

България не свършва на граничния пункт, България е там, където има българи.
logo_GlobalBulgaria

Временни обществени съвети на българите в чужбина.

Comments are closed.