Обръщение от Временните обществени съвети на българите в чужбина – 13 Октомври 2011

2011.10.13

 

Обръщение
Временните обществени съвети следят с изключителна тревога сериозните проблеми по подготовката на изборите в чужбина за президент и вицепрезидент на Република България.

При изготвянето на Изборния кодекс бяха взети под внимание едва нищожна част от предложенията на представителите на Обществените съвети и българите зад граница. В следствие на това, тази есен събираме горчивите плодове от всички пропуски в работата на институциите, отговарящи за изборите в чужбина. В САЩ, Германия, Франция, Италия и в редица други държави възможностите за упражняване на конституционното право на гласоподаване на българските граждани е силно ограничено.

Continue reading

Обръщение във връзка с публикуването на лични данни на българите от чужбина на Интернет страницата на МВнР

9 Октомври 2011

 

На 8 Октомври МВнР публикува на своята Интернет страница, в нарушение на Закона за защита на личните данни, имената и постоянните адреси на 36 081 български граждани живеещи в чужбина. Този незаконен акт на МВнР е уви логично продължение на хаотичните действия в последните дни както на ЦИК, така и на МВнР, имащи за резултат затрудняване на вота в чужбина и нарушаване на фундаментални конституционни права на българите живеещи зад граница.

Continue reading

Комюнике във връзка с Решение № 1023-ПВР на ЦИК относно определяне на населените места в чужбина, в които ще се образуват избирателни секции за президентските избори на 23 октомври 2011 г

2 октомври 2011г

 

На 2 октомври т.г., ЦИК публикува списъка на населените места в чужбина, в които ще се образуват секции за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

 

Потвърдиха се нашите опасения, за които нееднократно предупреждавахме вносителите на Изборния кодекс, народните представители, правителството и ЦИК : в резултат на трудностите, създадени с новия ИК и с Решенията на ЦИК, броят градове в Европа и САЩ, в които ще има избирателни секции, силно намалява спрямо последните избори през 2009.

В редица големи държави с многобройни, но разпръснати български общности, възможностите за упражняване на конституционното право на глас на българските граждани са сериозно ограничени. Примерите са многобройни – в САЩ от 44 града на изборите през 2005 година, 18 града през 2009, за предстоящите избори остават само 14; за Германия числата са 6 през 2009г. спрямо 3 през 2011г., за Франция съответно 6 спрямо 4, за Великобритания 11 (2005г.) спрямо 3 сега и т.н.

 

От друга страна, утежнените процедури по разкриване на избирателни секции в чужбина въведени с Изборния кодекс, точно както прогнозирахме, не засегнаха по никакъв начин съседна Турция, където се наблюдава нарастване с 41% на броя на градовете, в които ще се гласува – от 17 през 2009г. на 24 сега.

Continue reading

Писмо, изпратено от инициатива “Искаме да гласуваме” ( http://www.iskamedaglasuvame.com ) чрез емейл до всички посолства/консулства на 19 септември 2011

Уважаеми госпожи и господа Посланици и Консули на Република България,

Инициативата “Искаме да гласуваме” ( www.iskamedaglasuvame.com ) помага на българските граждани в чужбина да се координират в изпращането на заявление за гласуване в избирателни секции в чужбина в изборите за президент на Република България на 23 октомври 2011 г.

На уебсайта ни могат да бъдат намерени всички заявени до момента за отваряне избирателни секции в чужбина по държави, заедно с броя заявления, изпратени с помощта на сайта.

Сайтът също предлага бърз, надежден и сигурен начин на всеки желаещ да изпрати заявление – включително подписано саморъчно и сканирано – като същевременно бъде гарантирана пълнотата и достоверността на изискваната в заявлението информация.

Continue reading

Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

До Централната избирателна комисия

копие : български медии

11 август 2011г

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК,

Във ваше решение No 41-ПВ, София, 29.07.2011 се посочва реда и условията за провеждане на избори за президент и вицепрезидент в чужбина.

Съгласно чл.2 ал. 3 избирателни секции в чужбина извън дипломатическите представителства, се разкриват само когато законодателството на приемащата страната изрично допуска това.

Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

Continue reading

Избори за Обществен съвет ще се проведат във Франция

Първите избори за Обществен съвет на българи в чужбина ще се проведат във Франция, паралелно с президентските избори през Октомври 2011г.
Получено е принципното съгласие на посланикa на Р България в Париж, г-н Райков. Ще се гласува за кандидатски листи по обичайната за България пропорционална система. Предвидено е и дистанционно гласуване! Очаквайте подробности…

bgf

Становище на Венецианската комисия и на Съвета за демократични избори върху Изборния Кодекс, юни 2011

 

logo_venice

Съвета за демократични избори и Венецианската комисия публикуваха общо становище върху Изборния Кодекс на България.

CDL-AD(2011)013 Joint opinion on the election code of Bulgaria adopted by the Council for Democratic Elections at its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) and by the Venice Commission at its 87th plenary session (Venice, 17-18 June 2011)

Надяваме се, че критиките на Венецианската комисия свързани с пасивното изборно право (право да бъдат избирани) на българските граждани в чужбина, най-после ще бъдат взети под внимание. Изравняването на изборните права на всички български граждани и тяхното привличане към националния живот е в интерес преди всичко на България.

Повече информация върху становището на Венецианската комисия тук

Писмо до МВнР и ЦИК във връзка с Избори 2011

22 юни 2011г

До

 

Г-жа Красимира Медарова

Председател на Централната избирателна комисия

 

Г-н Николай Младенов

Министър на външните работи на Р. България

 

Копие : г-жа Цецка Цачева

председател на Народното събрание на Р. България

Г-жа Искра Фидосова,

председател Комисия по правни въпроси

 

Председатели на Парламентарни групи в НС

 

Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Министър,

 

Народното събрание прие решение, с което изборите за президент и вицепрезидент се насрочват за 23 октомври 2011 г. В тази връзка, като български граждани живеещи в чужбина, а също от името на Временните обществени съвети на българите в чужбина, бихме желали да ви напомним за задълженията, които произтичат към МВнР и ЦИК, във връзка с прилагането на Изборния кодекс.

 

1. Съгласно член 74 ал.2 т. 1 от Изборния Кодекс, за да образуват избирателни секции извън страната

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 70 дни преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите;

Continue reading

Писмо до Венецианската комисия

 Временните Обществени съвети (ОС) на българите зад граница  изпратиха становище до Венецианската комисия в Съвета на Европа в Страсбург във връзка с Избирателния кодекс на България.


В поместеното по-долу писмо на френски език се казва, че текстовете на ИК са приети в нарушение на правата на българите в чужбина, че избирателите в България и зад граница не са равнопоставени. Предупреждава се, че невключването в избирателния кодекс на точна методология е източник на двусмислие и на произволно тълкуване на закона. В своето изложение, представителите на ОС подробно разкриват слабостите на изборния кодекс и несъответствията му с европейското право. Съобщават и за лошите практики, които са започнали още от изборите през 1990 година. Обръщат внимание на условията на откриване на избирателни секции в чужбина. Писмото е подписано от представители на временните обществени съвети от Франция, Германия, Австралия, Канада и САЩ.
Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) ще приеме свое становище по законопроекта за изборен кодекс на България след разискване в пленарната сесия на 17 и 18 юни.
Томас Маркерт, директор и заместник-секретар на комисията със специално писмо е благодарил на представителите на Временните обществени съвети, като ги е уверил, че забележките им ще бъдат взети предвид и ще бъдат разгледани като част от дискусията. Европейската институция ще уведоми за резултатите ОС на българите в чужбина.
Следва писмото на ОС и отговорът от комисията.

Continue reading

Писмо на Обществените съвети до министър Дянков и министър Младенов

До

Г-н Симеон Дянков

Заместник министър-председател на Р. България

Г-н Николай Младенов

Министър на Външните Работи на Р. България

30 май 2011 г.

Уважаеми г-н вицепремиер, 

Уважаеми г-н министър,

По официални данни, българските граждани живеещи извън страната, надхвърлят 1 млн. души. Различни проучвания сочат, че поради възрастовата си структура, българската общност в чужбина се характеризира с ниска смъртност и с висока раждаемост. Броят на родените в чужбина българчета след 1989г се оценява на най-малко 200 000.

Също така по официални данни, българите в чужбина имат значителен принос в българската икономика, като всяка година само нетните банкови преводи във валута са на стойност между 1 и 2 млрд евро, гарантирайки стабилността на валутния борд.

Съгласно Конституцията на Република България (чл. 26, ал. 1), българските граждани се ползват с еднакви права и задължения, където и да се намират те.

Така, както от юридическа, така и от житейска гледна точка, българските граждани живеещи в чужбина, са пълноценна част от българската нация.

Continue reading