МЕМОРАНДУМ от Работната среща в Народното Събрание на 21 декември 2013

front

Ние, участниците в „РАБОТНА СРЕЩА – НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА,  съвместна инициатива на вицепрезидента Маргарита Попова и председателя  на Народното събрание Михаил Миков с участието на представители на българската общност зад граница“, и  с участието на МВнР и ДАБЧ, стъпвайки на Меморандума от срещата на 7 и 8.11.2012 година в Брюксел, се обединихме около следните принципи и подходи за представителност на българите и българските общности зад граница:

Continue reading

Предложения за промени в изборното законодателство на ОС на българите в чужбина

23 юни 2013 г.

Предложения за промени в изборното законодателство

Настоящото становище очертава принципните предложения на Временните обществени съвети на българите в чужбина относно предстоящите промени в изборното законодателство. Конкретните законодателни текстове, технически детайли и механизми ще бъдат предмет на подробно становище в процеса на работа на Временната парламентарна комисия за изработване на нов изборен кодекс. Continue reading

Писмо на Временните обществени съвети до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Le 9 juin 2013

 

 

Mme et Mr les Membres des Missions pour l’observation

 des élections législatives anticipées en Bulgarie du 12 mai 2013

Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE)

OSCE – Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR)

OSCE – Parliamentary Assembly (OSCE-PA)

Conseil de l’Europe

67075 Strasbourg Cedex

France

OSCE-ODIHR

Ul. Miodowa 10

00-251 Warsaw

Poland

OSCE-PA

Tordenskjoldsgade 1

1055 Copenhagen K

Denmark

 

Mesdames, Messieurs les membres des Missions pour l’observation des élections parlementaires bulgares du 12 mai 2013,

En tant que représentants de citoyens bulgares vivant à l’étranger, nous nous adressons à vous pour exprimer notre position concernant la législation régissant le vote des Bulgares vivant à l’étranger et l’organisation et le déroulement des élections législatives bulgares du 12 mai 2013.

Nous considérons que certains textes du Code électoral bulgare, mais aussi la façon dont ils ont été appliqués lors des élections du 12 mai dernier, enfreignent nos droits de vote en instaurant un traitement inégal des électeurs en Bulgarie et à l’étranger.

Nous développerons ces points dans ce qui suit. Continue reading

предложения по правилника за организацията и дейността на 42-рото НС

Временни обществени съвети на българите в чужбина

Инициатива “Искаме да гласуваме”

Инициатива “Гласуване без граници”

Инициатива glasuvam.org

Интернет медия Eurochicago.com

 

28 май 2013г.

Тулуза, Париж, Чикаго, Сидней, Цюрих, Торонто, Мюнхен, Франкфурт, София

До

Г-н Михаил Миков

Председател на Народното събрание на Р. България

Г-жа Мая Манолова

Зам.-председател на НС на Р. България

Председател на Временната комисия за ПОДНС

Г-н Бойко Борисов

Председател на ПГ на ГЕРБ

Г-н Сергей Станишев

Председател на ПГ на Коалиция за България

Г-н Лютви Mестан

Председател на ПГ на ДПС

Г-н Волен Сидеров

Председател на ПГ на Атака

Относно : Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

  Continue reading

Писмо до ЦИК относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

Преходен обществен съвет на българите във Франция

bg.asso@free.fr

21 март 2013 г.

Париж, Лион, Лил, Mарсилия, Страсбург, Тулуза

 

ДО

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА

КОMИСИЯ

 

пл. “Княз Александър I” №1

София 1169

e-mail : cik@cik.bg

 

Отворено писмо

Относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

 

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК,

 

С нарастваща тревога следим дейността на Централната избирателна комисия, доколкото изобщо дейността на комисията може да се проследи в настоящия момент. Continue reading

писмо до ЦИК и MВнР във връзка с подготовката на предсрочните избори за НС относно реда и условията за гласуване в чужбина и необходимостта от информационна кампания

Временни обществени съвети на българите в чужбина

Инициатива “Искаме да гласуваме”

Инициатива “Гласуване без граници”

Инициатива glasuvam.org

 

1 март 2013г.

Тулуза, Париж, Чикаго, Сидней, Цюрих, Торонто, Франкфурт

До

Централна избирателна комисия

Чрез Г-жа Красимира Медарова – Председател

Г-н Николай Mладенов

Министър на външните работи на Р. България

Копие : Г-жа Искра Фидосова,

председател Комисия по правни въпроси

Г-н Валери Борисов

Зам.-министър в MТИТС

Г-н Михаил Константинов

“Информационно обслужване” ЕАД

Г-н Иван Гетов

Директор ГД “ГРАО” към MРРБ Continue reading

Доклад на Временните обществени съвети по време на конференцията “Политики за българите в чужбина”, 7 и 8 ноември 2012 г., Брюксел

Insitutional representation BG abroad meeting Brussels_

На 7 и 8 ноември 2012 г. в Брюксел бе организирана конференция под патронажа и с присъствието на Вицепрезидента на Р България, зам. министъра на образованието, български евродепутати, както и българи от над 20 държави и 5 континента. Конференцията приключи със заключителен акт, гласуван от присъстващите.

Временните обществени съвети на българите в чужбина участваха с ключов доклад, пдф файл на презантацията може да се изтегли тук

Стенограма от конференцията тук

Документи по темата за изграждане на стратегия за българите в чужбина се поддържат от eurochicago.com тук.

Заключителен акт : КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

7 и 8 ноември 2012 г., Брюксел

 Заключителен акт

Ние, участниците в конференцията, приветстваме усилията на българската държава за съвременния подход да съхрани българското съзнание и идентичност извън пределите на България. Вярваме, че единствено демократичният и толерантен диалог между всички заинтересовани страни ще доведе до изграждането на успешна стратегия за българските общности зад граница.

Като основни приоритети конференцията открои:

–       изучването и разпространението на българския език; култура; традиции; вяра
–       институционално представителство на българските общности
–       социални и интегративни политики

В резултат на обсъжданията се предлагат следните конкретни мерки и действия:

Continue reading

Институционално представителство на диаспората : френският модел

Институционално представителство на диаспората.

Френският модел

проф. д-р Любомир Гаврилов, д-р Стефан Манов

сп. Правен Свят, август 2012

След края на студената война, в повечето държави се наблюдава траен волунтаристичен процес на засилване на институционалната връзка между диаспората и нацията-майка. Тези тенденции са логични в условията на един все по-глобализиран свят, в който понятието за нация престава да бъде еднозначно свързано с дадена географска територия. В търсене на икономическа експанзия или културно и геостратегическо влияние, държавите все повече имат нужда от своите граждани живеещи зад граница.

Под институционална връзка се разбира както възможността на живеещите зад граница граждани да участват в изборите за национални институции (президент, парламент ) т.е. активното избирателно право, така и тяхното политическо представителство чрез специфични институции (като Асамблеята на французите от чужбина, вж. по-нататък) и/или директно в националните парламенти чрез избирателни райони за чужбина. Последното е по същество и висшата степен на институционална интеграция на диаспората.

Въпросът за участието на “двойните” граждани в политическия живот на страната (пасивно избирателно право) е безспорно свързан с предходните.

Разбира се, настоящата статия няма амбицията да разгледа тези въпроси в тяхната цялост, а чрез примерът на Франция, без съмнение най-старият в Европа и света, да посочи един от успешните и напреднали модели на институционална връзка между диаспората и нацията-майка. Continue reading

С Т А Н О В И Щ Е Относно : приетите на първо четене проектозакони за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Относно : приетите на първо четене проектозакони за изменение и допълнение на Изборния кодекс

6 август 2012г.

Съдържание

 

I. Периметър на становището

II . Коментари по принцип

III. Предложения за изменение и допълнения на текстове от ИК

 

Continue reading