Обръщение към г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България

Уважаеми г-н Президент,

На 22 април тази година, Народното събрание прие поправка на Изборния кодекс, с която по същество ограничи гласуването на национални избори до територията на страната, като забрани откриването на избирателни секции зад граница извън дипломатическите и консулски представителства. Така, за пръв път откакто се провеждат свободни избори в близката българска история, огромното мнозинство от над 1,5 млн. български граждани, живеещи извън страната, се оказаха брутално лишени от най-важното им политическо право – изборното.

Download (PDF, 427KB)

Реално направени разходи по организацията и провеждането на изборите за Народно събрание на 05.10.2014г. извън страната

Повод за настоящата публикация са подвеждащи твърдения на  г-н Данаил КИРИЛОВ председател на ПРАВНА КОМИСИЯ, направени пред МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Бойко Борисов на 26 април 2016, на съвместна среща на парламентарни групи.

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ

при председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева с участието на министьр председателя Бойко Борисов и представители на парламентарните групи на ГЕРБ, АБВ, ПФ и РБ във връзка с Изборния кодекс
Вторник, 26 април 2016 г. Начало 9, 00 ч.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Върнахме дебата на ниво работна група преди Правната комисия. В работната група участваха Министерството на външните работи, участваше лично съветникът на министъра на външните работи заедно с представител на Правната дирекция. Уточнявам, че този вариант, който сега се установи, за Министерството на външните рабош е най-удобен, най-бърз, най-икономичен и най­ евтин. Няма да влизам в детайли колко струва откриването на една секция в коя да е столица.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Кажи, да се знае.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Между 7 и 10 хил. евро – това е най­ ниската цена за правото на глас на средно 100 човека в една секция. Говорим за цялата територия, като ние имаме концентрация по 40 секции в Щатите, във Великобритания и в Испания.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Казвай ги тези работи, да не се излагаме. (Реплики. Оживление.)

Съгласно информация, получена от МВНР (приложен документ) общият разход за 428 избирателни секции извън страната възлиза на 1 467 272 лева или 3428 лева на изборна секция (избори за Народно събрание на 05.10.2014г. извън страната).

Общият брой подадени гласове е  144 208 или разход от   на глас от 10 лева и 17 ст.

В разходите за избори неправомерно са включени такива за Международен пресцентър в София 85 259 лева, без отношение към провеждането на изборите в чужбина.

По-голямата част от разходите са направени за командировъчни на държавни служители : 775 954 лева или 53% от всички разходи. Голяма част от тази сума можеше да се спести, ако МВнР бе посочил за свой представител в СИК местен български гражданин (възможност, предвидена от ИК, но недостатъчно използвана до сега).

Упражняването на избирателните права от българските граждани в чужбина не е самоцел, не е скъпоструващо мероприятие за удовлетворяване на абстрактни принципи. С промените в изборното законодателство, изборният процес извън страната придоби нови измерения. Днес (2014г. б.р.) той трябва да се разглежда и като ефикасен инструмент за провеждане на национална политика относно българските общности в чужбина по задържането им в националната орбита. Ресурсът, който страната мобилизира по организацията на изборите в чужбина трябва да се оценява именно в тази светлина : пълен текст.

А ето и реалните разходи по провеждането на изборите за Народно събрание на 05.10.2014г. извън страната. Информацията е получена от МВнР съгласно Закона за достъп до обществена информация

Download (PDF, 593KB)

 

Отиде си журналистката от Националното радио Илиана Райчева

 

768x432

Водещ на предавания  по Радио България и Радио Бинар, политически репортер, автор, Илиана Райчева задаваше на политици и експерти въпросите на нашето ежедневие, но и гледаше далеч отвъд.

Тя беше една от малкото журналисти, работещи в национални медии, която подробно беше навлязла в проблематиката на институционалното представителство на българите в чужбина, и свързаните с това държавна политика и законодателство.

Ще запомним Илиана с нейния професионализъм и точни преценки. Тя успяваше да хвърли мост между представителите на институциите и българи зад граница и техни организации, в това число и Временните обществени съвети на българите в чужбина, към които  имаше особено отношение. Свидетелство за това са многобройните интервюта в архивите на радио България и радио Бинар, които ще бъдат за напред наша обща памет.

Нейният професионализъм, и човешки качества ще липсват на всички.

Поклон пред паметта й.

Относно: Електронни консулски услуги за българските граждани извън страната

До

Г-н Бойко Борисов
Министър-Председател на Република България

Копие:
Г-жа Маргарита Попова
Вицепрезидент на Република България
Г-жа Меглена Кунева
Заместник министър-председател на Република България
Г-н Даниел Митов
Министър, Министерство на външните работи на Република България
Г-н Румен Йончев
Председател, Комисия по политиките за българите в чужбина в Народното събрание
Г-н Борис Вангелов
Председател, Държавна агенция за българите в чужбина

24 декември 2015 г.

Относно: Електронни консулски услуги за българските граждани извън страната

Уважаеми господин Борисов,

На специална пресконференция на 17 декември 2015 г. Министерство на външните работи оповести резултати по проект „Е-консулски услуги“. Съгласно представената информация, в рамките на проекта са развити технически шест електронни административни услуги, свързани основно с издаване на българските лични документи от служителите на българските посолства и консулства.

На пръв поглед тези услуги са замислени да бъдат от полза на първо място на българските граждани, пътуващи зад граница, пребиваващи или живеещи в чужбина. Внимателен преглед на официалната информация открива следните недостатъци в концепцията на замислените услуги, които ги обезсмислят, а в определено отношение ги правят дори контрапродуктивни за 1.5 милиона българските граждани по света:

Continue reading

Относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП (отговор на ЦИК)

 

otgovorCIK_VOS2015Отговор на писмото на Временните обществени съвети на българите в чужбина от 11 август 2015г.

Писмо относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП

11 август 2015г.

До

Г-н Даниел Mитов
Mинистър на външните работи

Копие :

Г-жа Mаргарита Попова
Вицепрезидент на Република България

Г-н Румен Йончев
Председател на Комисията по политики за
българите в чужбина в 43-то Народно събрание

Г-жа Mеглена Кунева
Заместник министър-председател отговарящ
за българите в чужбина

Г-н Борис Вангелов
Председател на ДАБЧ

Г-н Константин Пенчев
Национален омбудсман

Централна избирателна комисия

Относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП

Уважаеми г-н Митов,

През последните месеци се случиха серия от събития важни за българската общност извън страната. Постоянството, активността и експертизата на Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) бяха част от тази динамика.

В началото на февруари, 43-тото Народно събрание за пръв път в парламентарната ни история създаде Комисия по политиките за българите в чужбина. За нейното сформиране ВОС настояха в писмо изпратено до парламентарните групи през ноември, броени дни след конституирането на новото Народно събрание. Големите очаквания към тази комисия се обуславят от назрялата необходимост законодателят в своята дейност да започне системно да отчита факта, че една четвърт от българските граждани живеят извън страната. За съжаление до този момент дейността на комисията е като че ли повече обърната към проблемите на историческите български общности. Continue reading

До Господин Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

Берн, 14 юни 2015 г.

 

Уважаеми господин Министър-председател,

Благодарим за днешната среща с българската общност в Швейцария. Използваме възможността да обърнем Вашето внимание на най-актуалните въпроси и нужди на българските граждани по света, идентифицирани от Временните обществени съвети.

Ние очакваме:

1. Прилагане и доразработване на Стратегията за българските граждани и историческите български общности по света. Бихме искали да подчертаем, че автори на най-важните части на тази Стратегия са български граждани от чужбина.

2. Организиране и провеждане по света на избори, по възможност заедно с провеждането на местните избори и референдума през есента на 2015 година, за

a. Обществени съвети към българските дипломатически и консулски представителства по света

b. Национален съвет на българските граждани по света

3. Създаване на Обществен съвет към Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание и активно дистанционно включване на българските граждани по света в неговата работа.

4. Създаването на МИР „Чужбина“ за постигане на директно представителство на българските граждани по света в българския парламент.

Целта на всички предложения е да се създадат условия за мобилизиране на интелектуалния, професионалния и финансовия потенциал на над 1.5 милиона български граждани по света, които да дадат решаващ принос за развитието и бъдещето на България.

С уважение

 

Димитър Иванов координатор за Швейцария на Временните обществени съвети на българите в чужбина

Относно : Провеждане на национален референдум за изборните правила и належаща промяна в чл. 9 ал.1 от ЗПУГДВMС

20 май 2015г.
До

Г-жа Цецка Цачева
Председател на 43-тото Народно събрание на Р. България

Г-жа Бойка Mаринска
Председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите

Г-н Данаил Кирилов
Председател на Комисията по правни въпроси

Г-н Румен Йончев
Председател на Комисията по политики за
българите в чужбина

Председатели на Парламентарни групи
Г-н Цветан Цветанов (ГЕРБ)
Г-н Mихаил Mиков (БСП Лява България)
Г-н Лютви Mестан (ДПС)
Г-н Радан Кънев и г-н Найден Зеленогорски (РБ)
Г-н Валери Симеонов (ПФ)
Г-жа К. Ковачка и г-н С. Танчев (БДЦ)
Г-н Борислав Борисов (АБВ)
Г-н Волен Сидеров (Атака)

Относно : Провеждане на национален референдум за изборните правила и належаща промяна в чл. 9 ал.1 от ЗПУГДВMС Continue reading

Накъде върви висшето образование в България?

писмо на д-р Марио Симеонов

до Ректора и до Общото събрание на Университет „ Проф. А. Златаров”-Бургас

Уважаеми г-н Ректор,

Уважаеми г-да, членове на Общото събрание на Университет „ Проф. А. Златаров”-Бургас,

Обръщам се към Вас чрез е-поща на личните Ви адреси, поради невъзможност да се ползва е-форума на Университета. Последният не работи от няколко години. Continue reading

Отворено писмо, във връзка с предстоящeто посещение на Вицепpeзидента на Република България в Кралство Испания, град Малага /Андалусия/ през месец април 2015 г.

25 февруари 2015 г.

До Вицепрезидента Република България

Нейно превъзходителство г-жа Маргарита Попова

До Администрацията на Вицепрезидента на Република България

Уважаема г-жо Вицепрезидент на Република България,

Уважаеми госпожи и господа,

Група български организации и асоциации на българи, живеещи в град Малага /Испания/, обединихме усилията си в рамките на проект за подпомагане и популяризиране на българската писменост , бит и култура на територията на втората приемна родина на нашите деца – Испания. Казвам това, уповавайки се на факта ,че масово след 2003 г. нашите деца са раждани и отглеждани тук. Те приемат за своя родина държавата, в която се одглеждат и изучават и наша главна задача на нас, техните родители, е да научим децата си да знаят от къде идват техните корени и майчин език. Българските асоциации и училища спомагат за това нашите деца раждани в Испания да милеят за майчин език и за земята на техните корени.

Ще дойде момент в Европа, в който всички ще трябва да се върнат и тези пораснали вече наши деца трябва да знаят български език и да са грамотни, защото може би някои от тях ще са бъдещите управници на Република България! Сега разбирате, че нямаме моралното право всеки да мисли   само за своята асоциация и бългаерско училище, че нямаме моралното право да си мислим, че можем да сме по-способни от останалите, че трябва да обединим усилията си и ведъж завинаги да разберем, че един човек колкото и да е велик, никога не може сам да постигне това, което можем да постигнем, гледайки в една посока. Затова ви призовавам да убединим усилията си за постигане на едни по-добри резултати и диалог с нас – българите живеещи в чужбина!

След като всичките четири български асоциации, регистрирани на територията на град Малага са уведомени за вашата визита в града и е организирана кампания за разгласяването сред максимален брой български  граждани, живущи на територията на област Андалусия за тази ваша визита, смея да твърдя, че определено се наблюдава голям интерес към предстоящата ни среща с вас!

Имайки впредвид факта ,че за да се срещнат с вас ще дойдат хора от цялата област най-добре е по възможност да ни отделите време в програмата си в ранният следобед /имам предвид времето от 15 до 17 часа/. Ние от наша страна можем да съдействаме и да ви предложим различни места на които да се проведе дългоочакваната среща с вас. Едно от предложените места за осъществяването на срещата ни   е сградата на бългаеското училище в града. Подчертавам, че това е само предложение, в никакъв случай налагане на мнение. Можем да се обърнем за съдействие и безвъзмездно предоставяне на зала към нашите партньори в лицето на община Малага. Решението за часа и мястото на срещата е ваше, от нас са само препоръките и предложенията!

Моля уведомете ни когато имате вече изготвена програма за визитата ви в нашия град. Ако имате нужда от каквото и да било съдействие, можете да се обърнете към нас – за нас ще бъде чест да помогнем  доколкото ни е възможно.

С Уважение

Анита Търпанова

председател на асоциация  “Другата България” в Малага

координатор на Временните обществени съвети, Малага