Какви са целите на Обществения Съвет (ОС)?
Да защитава правата на българите в чужбина.

Кой може да членува в Обществения Съвет (ОС)?
Всеки български гражданин, който прояви интерес (ако ОС е временен) или е избран (ако ОС е изборен).

Кога ще се проведат първите избори за ОС ?
Те ще се проведат съвместно с президентските избори през номеври 2011

Мога ли да бъда избран, кой определя кандидатите за ОС ?
Гласува се за кандидатски листи. Следователно вашата кандидатура трябва да е част от такава кандидатска листа.

Как се регистрира кандидатска листа ?
Регистрира се писмено, в съответното посолство. Условия за регистрирането са : (1) листата да съдържа поне 3 имена, (2) да получите подкрепата на поне 20 избиратели, които са заявили писмено, че подкрепят вашата листа.


Comments

Често задавани въпроси — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>