Въпроси и отговори във връзка с изборите на 11 юли 2021

Кои лица притежават избирателно право в изборите за народни представители? За да упражнят избирателното си право в изборите за народни представители, лицата трябва да отговарят на следните условия: да имат българско гражданство; да са навършили 18 години към изборния ден … Continue reading

Образуване на избирателни секции извън страната (в сила от 1.05.2021)

Образуване на избирателни секции извън страната Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., доп., бр. 85 от 2016 г., в сила от … Continue reading

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина

До Г–н К. Стойчев Дирекция „Икономическа и финансова политика“ Министерство на финанситеk.stoychev@minfin.bg 27.10.2019г. Относно: Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина Уважаеми г–н Стойчев, … Continue reading

СТАНОВИЩ Е НА ОМБУДСМАНА в защита на дистанционното електронно гласуване

През месец август тази година, в качеството си на омбудсман и в защита на едно от най-важните права на гражданите, избирателното право, се обърнах към Вас с открито писмо, за да изразя притеснението си, че закъснява подготовката и провеждането на … Continue reading

Връщат бащиното име на българските деца, родени в чужбина!

По настояване на български граждани в чужбина, ВОС предложи за разглеждане проектозакон, който урежда връщането на бащиното име в личните документи на български деца, родени в чужбина. Нека благодарим на нашия експерт Стефан Манов, без чието упорство това едва ли … Continue reading

Проектозакон за промяна на Закона за личните документ

Престоящите промени на закона за личните документи, внесени по настяване на ВОС, целят уреждането на вписването на бащино име за българските деца, родени в чужбина : … Continue reading

Писмо до Президента Румен Радев, във връзка със законопроекта за забрана на гласуването в чужбина

Уважаеми г-н Президент,   Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, подготви и публикува законопроект, с който фактически се лишават от избирателни права българските граждани извън страната.   … Continue reading

Проект за забрана на гласуването в чужбина – внесено за публична консултация на 3 април 2017

На 3 април 2017 г Министерството на правосъдието публикува законопроект за допълнение към Закона за  българското гражданство. Под прикритието на т.нар. “уседналост”, която се предлага да се въведе за национални избори, всъщност се цели да се постигне това, което никое … Continue reading