Писмо до ЦИК във връзка с някои трудности, при съставяне на избирателни комисии в чужбина

До Централната избирателна комисия пл. „Княз Александър І” № 1 София 1169 e-mail: cik@cik.bg Уважаема г-жо председател, Уважаеми членове на Централната избирателна комисия, Приветстваме вашето решение №277-ЕП от 03.05.2014г., изм. с Решение №283-ЕП от 04.05.2014г., с което се откриват рекорден … Continue reading

Писмо до ЦИК относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

Преходен обществен съвет на българите във Франция bg.asso@free.fr 21 март 2013 г. Париж, Лион, Лил, Mарсилия, Страсбург, Тулуза   ДО ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОMИСИЯ   пл. “Княз Александър I” №1 София 1169 e-mail : cik@cik.bg   Отворено писмо Относно : прозрачността … Continue reading

писмо до ЦИК и MВнР във връзка с подготовката на предсрочните избори за НС относно реда и условията за гласуване в чужбина и необходимостта от информационна кампания

Временни обществени съвети на българите в чужбина Инициатива “Искаме да гласуваме” Инициатива “Гласуване без граници” Инициатива glasuvam.org   1 март 2013г. Тулуза, Париж, Чикаго, Сидней, Цюрих, Торонто, Франкфурт До Централна избирателна комисия Чрез Г-жа Красимира Медарова – Председател Г-н Николай … Continue reading

Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

До Централната избирателна комисия копие : български медии 11 август 2011г Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК, Във ваше решение No 41-ПВ, София, 29.07.2011 се посочва реда и условията за провеждане на избори за президент и … Continue reading

Писмо до МВнР и ЦИК във връзка с Избори 2011

22 юни 2011г До   Г-жа Красимира Медарова Председател на Централната избирателна комисия   Г-н Николай Младенов Министър на външните работи на Р. България   Копие : г-жа Цецка Цачева председател на Народното събрание на Р. България Г-жа Искра Фидосова, … Continue reading