Писмо на Временните обществени съвети до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Le 9 juin 2013     Mme et Mr les Membres des Missions pour l’observation  des élections législatives anticipées en Bulgarie du 12 mai 2013 Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE) OSCE – Office for Democratic Institutions and Human Rights … Continue reading

Писмо до комисията за наблюдение на президентските избори в България, ПАСЕ – Съвет на Европа

на вниманието на Председателя на комисията за наблюдение на президентските избори в България Парламентарна Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Страсбург, Франция … Continue reading

Становище на Венецианската комисия и на Съвета за демократични избори върху Изборния Кодекс, юни 2011

  Съвета за демократични избори и Венецианската комисия публикуваха общо становище върху Изборния Кодекс на България. CDL-AD(2011)013 Joint opinion on the election code of Bulgaria adopted by the Council for Democratic Elections at its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) … Continue reading

Писмо до Венецианската комисия

 Временните Обществени съвети (ОС) на българите зад граница  изпратиха становище до Венецианската комисия в Съвета на Европа в Страсбург във връзка с Избирателния кодекс на България. В поместеното по-долу писмо на френски език се казва, че текстовете на ИК са … Continue reading