Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

До Централната избирателна комисия копие : български медии 11 август 2011г Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК, Във ваше решение No 41-ПВ, София, 29.07.2011 се посочва реда и условията за провеждане на избори за президент и … Continue reading

Становище, на Временните Обществени Съвети на Българите в Чужбина относно инициативата за преброяване на българите в чужбина и “мъртвите души” в избирателните списъци

Временните обществени съвети на българите в чужбина предупреждават, че оповестената от партия Другата България инициатива за преброяване на българите в чужбина е опасна и незаконна. Сам по себе си фактът, че една политическа партия организира преброяване на населението е абсурден. … Continue reading

Становище по конституционно дело N°4/2011 за установяване на противоконституционност на текстове от Изборния кодекс

Уважаеми г-жи и г-да конституционни съдии,   Като представители на български неправителствени организации и медии зад граница, се обръщаме с молба към вас да разгледате нашето становище по искането на 53-ма народни представители за установяване на противоконституционност на текстове от … Continue reading