Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

До Централната избирателна комисия копие : български медии 11 август 2011г Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК, Във ваше решение No 41-ПВ, София, 29.07.2011 се посочва реда и условията за провеждане на избори за президент и … Continue reading

Избори за Обществен съвет ще се проведат във Франция

Първите избори за Обществен съвет на българи в чужбина ще се проведат във Франция, паралелно с президентските избори през Октомври 2011г. Получено е принципното съгласие на посланикa на Р България в Париж, г-н Райков. Ще се гласува за кандидатски листи … Continue reading

Становище на Венецианската комисия и на Съвета за демократични избори върху Изборния Кодекс, юни 2011

  Съвета за демократични избори и Венецианската комисия публикуваха общо становище върху Изборния Кодекс на България. CDL-AD(2011)013 Joint opinion on the election code of Bulgaria adopted by the Council for Democratic Elections at its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) … Continue reading

Писмо до МВнР и ЦИК във връзка с Избори 2011

22 юни 2011г До   Г-жа Красимира Медарова Председател на Централната избирателна комисия   Г-н Николай Младенов Министър на външните работи на Р. България   Копие : г-жа Цецка Цачева председател на Народното събрание на Р. България Г-жа Искра Фидосова, … Continue reading

Писмо до Венецианската комисия

 Временните Обществени съвети (ОС) на българите зад граница  изпратиха становище до Венецианската комисия в Съвета на Европа в Страсбург във връзка с Избирателния кодекс на България. В поместеното по-долу писмо на френски език се казва, че текстовете на ИК са … Continue reading

Писмо на Обществените съвети до министър Дянков и министър Младенов

До Г-н Симеон Дянков Заместник министър-председател на Р. България Г-н Николай Младенов Министър на Външните Работи на Р. България 30 май 2011 г. Уважаеми г-н вицепремиер,  Уважаеми г-н министър, По официални данни, българските граждани живеещи извън страната, надхвърлят 1 млн. … Continue reading

Отворено писмо на Румяна Угърчинска срещу тълкуването на двойното гражданство в България

Отворено писмо до Омбудсмана на Р България Уважаеми господине, Обръщам се към Вас като към най-високо поставеното лице, отговарящо за правата на българските граждани, за тяхната защита от законодателни грешки и хармоничните отношения между държавата и гражданите. Предмет на моето … Continue reading

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С на министър Дянков по повод българския национален празник на Славянската писменост и култура – 24 май

24 май 2011 г. П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н      А Д Р Е С ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!   Поздравявам ви по повод българския национален празник на Славянската писменост и култура, на … Continue reading

Становище, на Временните Обществени Съвети на Българите в Чужбина относно инициативата за преброяване на българите в чужбина и “мъртвите души” в избирателните списъци

Временните обществени съвети на българите в чужбина предупреждават, че оповестената от партия Другата България инициатива за преброяване на българите в чужбина е опасна и незаконна. Сам по себе си фактът, че една политическа партия организира преброяване на населението е абсурден. … Continue reading