Писмо до ЦИК относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

Преходен обществен съвет на българите във Франция bg.asso@free.fr 21 март 2013 г. Париж, Лион, Лил, Mарсилия, Страсбург, Тулуза   ДО ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОMИСИЯ   пл. “Княз Александър I” №1 София 1169 e-mail : cik@cik.bg   Отворено писмо Относно : прозрачността … Continue reading

писмо до ЦИК и MВнР във връзка с подготовката на предсрочните избори за НС относно реда и условията за гласуване в чужбина и необходимостта от информационна кампания

Временни обществени съвети на българите в чужбина Инициатива “Искаме да гласуваме” Инициатива “Гласуване без граници” Инициатива glasuvam.org   1 март 2013г. Тулуза, Париж, Чикаго, Сидней, Цюрих, Торонто, Франкфурт До Централна избирателна комисия Чрез Г-жа Красимира Медарова – Председател Г-н Николай … Continue reading

Доклад на Временните обществени съвети по време на конференцията “Политики за българите в чужбина”, 7 и 8 ноември 2012 г., Брюксел

На 7 и 8 ноември 2012 г. в Брюксел бе организирана конференция под патронажа и с присъствието на Вицепрезидента на Р България, зам. министъра на образованието, български евродепутати, както и българи от над 20 държави и 5 континента. Конференцията приключи … Continue reading

Заключителен акт : КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛИТИКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА 7 и 8 ноември 2012 г., Брюксел  Заключителен акт Ние, участниците в конференцията, приветстваме усилията на българската държава за съвременния подход да съхрани българското съзнание и идентичност извън пределите на България. Вярваме, че единствено … Continue reading

Институционално представителство на диаспората : френският модел

Институционално представителство на диаспората. Френският модел проф. д-р Любомир Гаврилов, д-р Стефан Манов сп. Правен Свят, август 2012 След края на студената война, в повечето държави се наблюдава траен волунтаристичен процес на засилване на институционалната връзка между диаспората и нацията-майка. … Continue reading

С Т А Н О В И Щ Е Относно : приетите на първо четене проектозакони за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Относно : приетите на първо четене проектозакони за изменение и допълнение на Изборния кодекс 6 август 2012г. Съдържание   I. Периметър на становището II . Коментари по принцип III. Предложения за изменение и допълнения на текстове от ИК   … Continue reading

С Т А Н О В И Щ Е Относно : Проект № 202-01-35 Закон за българите и българскикте общности извън Република България (ЗББОИРБ), вносител Mинистерски съвет

23 август 2012 г С Т А Н О В И Щ Е Относно : Проект № 202-01-35 Закон за българите и българскикте общности извън Република България (ЗББОИРБ), вносител Mинистерски съвет  Съдържание I. Резюме на становището II . Подробни коментари … Continue reading

Жалба до Омбудсмана относно прилаганите надценки и проблемите на консулското обслужване на българските граждани зад граница

  23 юли 2012 г. До Г-н Константин Пенчев Омбудсман на Република България ул. Джордж Вашингтон N°22 1202 София       Жалба Относно : прилаганите надценки за издаване на български лични документи в чужбина по реда на Тарифа №3 … Continue reading

До Г-н Росен Плевнелиев – Президент на Р. България

До Г-н Росен Плевнелиев Президент на Р. България копие: Г-жа Mаргарита Попова Вицепрезидент на Р. България   18 май 2012   Уважаеми г-н Президент, Уважаемa г-жо Вицепрезидент,   По оценки на МВнР, българските граждани живеещи извън страната надхвърлят 2 млн. … Continue reading

Брой на българските граждани в чужбина

Брой на българските граждани в чужбина по държави – по численост (Данните са за 2011 г. по преценка на българските дипломатически представителства. Те са получени от МВнР по ЗДОИ. За българите в Ливан няма съобщени данни.) Oбщо 2 036 092 … Continue reading