Писмо до Министъра на външните работи на Република България във връзка с реда за откриване на избирателни секции в Германия

23 юли 2014г. До Г-н Кристиан Вигенин Министър на външните работи на Република България Уважаеми г-н Министър, В приложение към това писмо Ви изпращаме наша кореспонденция с Министерство на външните работи на Федерална република Германия относно реда и условията за … Continue reading

Писмо до ЦИК във връзка с някои трудности, при съставяне на избирателни комисии в чужбина

До Централната избирателна комисия пл. „Княз Александър І” № 1 София 1169 e-mail: cik@cik.bg Уважаема г-жо председател, Уважаеми членове на Централната избирателна комисия, Приветстваме вашето решение №277-ЕП от 03.05.2014г., изм. с Решение №283-ЕП от 04.05.2014г., с което се откриват рекорден … Continue reading

Списък на местата в Европейския съюз, в които се образуват избирателни секции в изборите за Европейски парламент на 25 май 2014г – по член 14 ал 1

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ № 45-ЕП София, 03.04.2014 ОТНОСНО: обявяване на места в държавите – членки на Европейския съюз, в които на проведени през последните пет години избори е имало образувана поне една избирателна секция. На основание чл. 14, ал. … Continue reading

Изборни секции за български избори извън страната в периода 2009-2013

Съгласно новия Изборен кодекс, ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на проведените през последните пет години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели, „не по-късно от 50 дни … Continue reading

Писмо до посланика на Р България в Кралство Испания във връзка с изборите за Европейски парламент на 25 май 2014

До Негово превъзходителство Г-н  Костадин  Коджабашев Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и Княжество Андора 17.03.2014 Уважаеми г-н Посланик,  Както вероятно знаете, в окончателно приетия преди броени дни нов Изборен кодекс са заложени съществени промени в … Continue reading

Писмо до посланика на Р България в Р Франция във връзка с изборите за Европейски парламент на 25 май 2014

Уважаеми г-н Посланик, Както вероятно знаете, в окончателно приетия преди броени дни нов Изборен кодекс са заложени съществени промени в реда и организацията на изборния процес извън страната. Предвид изключително кратките срокове до предстоящите избори за Европейски парламент и отчитайки … Continue reading

СТАНОВИЩЕ Относно: Проект за „Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина“

4 февруари 2014 г. Оригиналният текст на проекта за Национална стратегия за българите и българските общности в чужбина, предложен от Президентството и ДАБЧ може да бъде прочетен тук Съдържание   Съдържание. 2 1        Уводни бележки. 4 2        Позициониране на Проекто-стратегията … Continue reading

МЕМОРАНДУМ от Работната среща на 21 декември 2013 – официална версия от Президентството

Ние, участниците в „РАБОТНА СРЕЩА – НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“,  съвместна инициатива на вицепрезидента Маргарита Попова и председателя  на Народното събрание Михаил Миков, с участието на представители на българската общност зад граница, и  с участието на МВнР и … Continue reading