Въпроси и отговори във връзка с изборите на 11 юли 2021

Кои лица притежават избирателно право в изборите за народни представители? За да упражнят избирателното си право в изборите за народни представители, лицата трябва да отговарят на следните условия: да имат българско гражданство; да са навършили 18 години към изборния ден … Continue reading

Образуване на избирателни секции извън страната (в сила от 1.05.2021)

Образуване на избирателни секции извън страната Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., доп., бр. 85 от 2016 г., в сила от … Continue reading

Справка за общия брой изнесени консулски услуги на български граждани извън страната, за периода 01.12.2017 – 31.12.2019

Уважаеми съграждани, Вече 10 години българските дипломатически и консулски представителства (ДКП)  извън страната разполагат с преносими биометрични станции.  С тяхна помощ ДКП провеждат “изнесени консулски дни” на които могат да  извършват пълен набор от консулски услуги,  включително подаване на заявления за … Continue reading

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина

До Г–н К. Стойчев Дирекция „Икономическа и финансова политика“ Министерство на финанситеk.stoychev@minfin.bg 27.10.2019г. Относно: Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина Уважаеми г–н Стойчев, … Continue reading

Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

До Г–н Румен Радев Президент на Република България Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство Уважаеми господин Президент, Временните обществени съвети на българите в чужбина изразяват своята категорична подкрепа … Continue reading

Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина

До: Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р. България, ОТВОРЕНО ПИСМО 1) Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина 2) Искане за осъществяване на изборно Национално представителство на българите по света, както и изборни Обществени съвети към дипломатическите … Continue reading

СТАНОВИЩ Е НА ОМБУДСМАНА в защита на дистанционното електронно гласуване

През месец август тази година, в качеството си на омбудсман и в защита на едно от най-важните права на гражданите, избирателното право, се обърнах към Вас с открито писмо, за да изразя притеснението си, че закъснява подготовката и провеждането на … Continue reading

Връщат бащиното име на българските деца, родени в чужбина!

По настояване на български граждани в чужбина, ВОС предложи за разглеждане проектозакон, който урежда връщането на бащиното име в личните документи на български деца, родени в чужбина. Нека благодарим на нашия експерт Стефан Манов, без чието упорство това едва ли … Continue reading

Проектозакон за промяна на Закона за личните документ

Престоящите промени на закона за личните документи, внесени по настяване на ВОС, целят уреждането на вписването на бащино име за българските деца, родени в чужбина : … Continue reading