Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина

До:
Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р. България,

ОТВОРЕНО ПИСМО

1) Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина
2) Искане за осъществяване на изборно Национално представителство на българите по света, както и изборни Обществени съвети към дипломатическите и консулски представителства.

Уважаеми г-н Министър-председател,

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е създадена с акт на Министерския съвет, а Вие като министър-председател носите политическа отговорност за нейното функциониране. Скандалните разкрития от последните седмици за корупционни практики по издаване на удостоверения за български произход идват като пореден акт на дискредитиране на ДАБЧ, която още през 2013-2014 г. беше обект на разследване от страна на Върховната административна прокуратура. Днешните събития хвърлят светлина върху системния проблем, натрупван от години, на тази държавна структура, както и цялостното функциониране на агенцията. Това е и поводът ние като българи, живеещи извън страната, да се обърнем към Вас.

Повече от 20 години българското общество съзнателно или не е заблуждавано за ролята и функциите на тази агенция като институция, поддържаща връзките на българските граждани и общности в чужбина с националния живот. Фактите, които за съжаление не са широко известни на обществеността, са други.

ДАБЧ няма пряко отношение към над милион български граждани, живеещи извън страната!

  • Българските неделни училища по света се подкрепят от програма „Роден език и култура зад граница“ на Министерството на образованието и науката.
  • Консулските услуги в чужбина, провеждане на избори в чужбина са поверени на Министерството на външните работи
  • Културната политика на страната зад граница са отговорност на Министерството на културата.
  • Накрая, възстановяването и получаването на българско гражданство се извършва от Дирекция “Българско гражданство” към Министерството на правосъдието.

Основната функция на ДАБЧ, която мобилизира двадесетина държавни служителя, включително скъпо платени председател, зам.-председател, главен секретар, юрисконсулт, е да издава удостоверения за български произход.

От друга страна, справка на страницата на Комисията по досиетата показва, че значителен брой от ръководствата на агенцията през годините са бивши агенти на Държавна сигурност, за които “невъзвръщенската” реторика показва неразбирането на проблемите на българите в чужбина за тяхното приобщаване към националния живот. В този смисъл, печалните факти, които научаваме днес от пресата, не са изненада за нас.

Българската държава и нация имат пряк интерес да поддържат в националната орбита над един милион български граждани в чужбина. Въпреки това, не съществува ефективна държавна политика към българите в чужбина! Една от основните причини за това е структурата, на която е поверена тази стратегическа задача – ДАБЧ.

На 23 юли 2014 г. МС на Р. България прие “Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света”. Питаме: Държавната агенция за българите в чужбина зае ли се с нейното изпълнение?

С възмущение констатираме факта, че нито председателят на ДАБЧ, нито ресорният вицепремиер г-н Валери Симеонов или други отговорни български институции са запознати със съществуването на тази Национална стратегия, още по-малко работят по изпълнението ѝ.

Обръщаме се към Вас за политическа подкрепа: Българите в чужбина имат нужда от изборни представителни органи, които легитимно да ги представят пред държавните институции, изразявайки своите нужди и предлагайки решения, основани на най-добрите световни практики, но също така и насърчаване на приноса им за развитието на България. Именно тези представителни органи, предвидени в Националната стратегия, ще бъдат официална платформа за диалог между българските институции и институционално представените български граждани в чужбина.

Като български граждани живеещи извън граница настояваме :

  • За незабавно закриване на Държавната агенция за българите в чужбина поради източник на корупционни практики и в същото време институционална ненужност.
  • Изпълнение на Националната стратегия и създаването на изборни Обществени съвети към дипломатическите и консулските представителства, както и на изборен Национален съвет на българите в чужбина, които да се избират от българските граждани, живеещи извън страната.

    България не свършва на гранично-пропускателния пункт. България е там, където има българи

Download (PDF, 183KB)

 

Comments are closed.