Становище на Венецианската комисия и на Съвета за демократични избори върху Изборния Кодекс, юни 2011

 

logo_venice

Съвета за демократични избори и Венецианската комисия публикуваха общо становище върху Изборния Кодекс на България.

CDL-AD(2011)013 Joint opinion on the election code of Bulgaria adopted by the Council for Democratic Elections at its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) and by the Venice Commission at its 87th plenary session (Venice, 17-18 June 2011)

Надяваме се, че критиките на Венецианската комисия свързани с пасивното изборно право (право да бъдат избирани) на българските граждани в чужбина, най-после ще бъдат взети под внимание. Изравняването на изборните права на всички български граждани и тяхното привличане към националния живот е в интерес преди всичко на България.

Повече информация върху становището на Венецианската комисия тук

Comments are closed.