Новогодишно обръщение на Временните обществени съвети на българите в чужбина

 Драги сънародници,

По традиция в края на всяка година  правим равносметка на свършеното, отправяме си благопожелания.

Изминалата година, която е и четвърта от пълноправното членство на България в Европейския съюз,  ще запомним с началото на реформата на съдебната система, както и с окончателното приемане на дългоочаквания нов Изборен кодекс. Тези закони задълго ще определят политическото развитие на страната. Със съжаление ще отбележим, че нашите високи очаквания засега не се оправдават.

Българите в чужбина не са безразлични към икономическите и политически затруднения на Отечеството. Паричните преводи от чужбина 

  превръщат диаспората  в най-голям нетен инвеститор и превишават тези, внасяни от Европейския съюз.

 

Българските емигранти: работници, студенти, инженери, учени, хора на изкуството са другото лице на България пред света. Това лице обаче няма свои  представители в Народното събрание. Българската Конституция дава равно право на глас на всички български граждани, където и да се намират. Новият изборен кодекс, приет ударно в последните дни на 2010 година, ограничи това равно право. Гласуването в чужбина  ще се сблъска с нови трудности, но такова беше желанието на мнозинството в Народното събрание.

 

 

За да бъде чут нашият глас, българите в чужбина следва да изберем   Обществени съвети, които легитимно ще ни представят пред  българските официални институции.
Тези избори ще се проведат съвместно с президентските в България през октомври 2011.

 

Не е тайна, че влезлият в сила още през 2000 г. Закон за българите в чужбина не се спазва. Предвидените в него представителни институции на българите извън страната, призвани да защитават нашите интереси, така и не бяха създадени вече 10 години. Вместо това, Държавната агенция за българите в чужбина подготвя зад гърба ни нов Закон за българите и българските общности в чужбина. В него не се предвижда създаването на легитимен представителен орган на българите зад граница.

Нека ясно да заявим, че Национален съвет, чиито членове по старому ще се назначават, не може да ни представлява. Единствено участието на българи, живеещи в чужбина и избрани от българските общности зад граница, може да легитимира неговото съществуване.

 

Драги сънародници, където и да сте,
нека си пожелаем през новата 2011-та година здраве, късмет и по-силно гражданско общество.

Спорна и щастлива Нова Година!


Временни обществени съвети на българите в Австралия, Бразилия, Германия, Гърция, Испания, Канада, САЩ и Франция.


logo_GlobalBulgaria

http://www.globalbulgaria.org/

Comments are closed.