Обществени съвети по света

В съответствие с държавата, в която живеете, можете да поставяте вашите идеи, предложения, препоръки и инициативи на вашия Обществен съвет.

Това е форум за българите, които живеят в дадена държава и в която има изграден Обществен съвет. Тук можете да се свържете с временните обществени съветници, да поставите проблемите си и да потърсите заедно решения.

Ако вашата страна не е добавена и нямате ОС, моля, свържете се с нас. Всички обществени съвети по държави заедно съставят “Обществени съвети на българите в чужбина”.

 


Comments

Обществени съвети по света — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>