Обществени съвети по света

Обществени съвети по света

В съответствие с държавата, в която живеете, можете да поставяте вашите идеи, предложения, препоръки и инициативи на вашия Обществен съвет.

Това е форум за българите, които живеят в дадена държава и в която има изграден Обществен съвет. Тук можете да се свържете с временните обществени съветници, да поставите проблемите си и да потърсите заедно решения.

Ако вашата страна не е добавена и нямате ОС, моля, свържете се с нас. Всички обществени съвети по държави заедно съставят “Обществени съвети на българите в чужбина”.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *