HomeВременни обществени съветиПисмо относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП

Comments

Писмо относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП — 2 Comments

  1. Г-жа Кертикова не представлява българската общност тук в Гърция! Никой не я е оторизирал да се подписва от наше име! Писмото не е обсъдено с българската общност в Гърция,които поради непрозрачни и недемократичните методи са против ВОС!Моля авторите на писмото да уточнят,че подписалите се,представляват само себе си!

    • Уважаема г-жо Михайлова,
      Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина са гражданска инициатива, която подкрепя създаването на изборно институционално представителство на българите в чужбина. ВОС не е изборен орган, следователно не представлява българите в чужбина или в частност в Гърция. По същата причина никоя организиция, или личност, не може да говори от името на българската общност в чужбина. Това се отнася разбира се и за вас самата. До избирането на легитимни Обществени съвети, всеки може да се присъедини към нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>