Писмо до Министъра на външните работи на Република България във връзка с реда за откриване на избирателни секции в Германия

23 юли 2014г.

До

Г-н Кристиан Вигенин

Министър на външните работи на Република България

Уважаеми г-н Министър,

В приложение към това писмо Ви изпращаме наша кореспонденция с Министерство на външните работи на Федерална република Германия относно реда и условията за откриване на избирателни секции за провеждане на избори на друга държава на територията на Федералната република, в т.ч. извън дипломатическите и консулски представителства.

От отговора на федералното министерство става ясно, че няма формална “забрана” избирателни секции да се откриват в Германия извън ДКП, каквато погрешна информация се разпространяваше през последните години.

Макар и да е съпътствана от някои условности, описаната в писмото на федералното министерство процедура за получаване на съгласие за откриване на избирателни секции, дава напълно реална възможност на една от най-големите български общности извън страната – според официалната статистика на федералните власти* става дума за близо 150 000 български граждани– да може да упражни своето конституционно право на глас на предстоящите предсрочни избори за Народно събрание на 5 октомври 2014.

В резюме, от писмото на Федералното министерство става ясно, че е необходимо не по-късно от два месеца преди датата на изборите, т.е. преди 5 август, българската страна да направи съответните постъпки пред федералните власти като аргументирано мотивира необходимостта от откриване на секции в съответните населени места вкл. такива, в които няма дипломатическо или консулско представителство.

Имайки предвид териториалното разпределение на българската общност в Германия според официалните федерални статистики, смятаме за належащо да се поиска откриване на избирателни секции най-малко в столицата на всяка една федерална провинция.

Специално внимание трябва да се отдели на Рурската област, където след затварянето на Консулската служба в Бон, най-голямата българска общност в Германия (над 31 000 души) не може да упражни правото си да гласува. Нека припомним, че само в Бон на избори 2009г. гласуваха над хиляда избиратели (1031). Друга важен център е Щутгарт, където през 2005г. гласуваха 378 избиратели, но където вече няма българско почетно консулство и значително нарасналата от тогава българска общност в района е лишена от възможност да гласува. Проблем има и във Франкфурт и Мюнхен, където помещенията на българските консулства на последните избори не можаха да поемат трите секции, полагащи се по силата на Изборния кодекс. Належащо е да се открият секции и извън сградата на консулството.

Не се съмняваме, че българските дипломати ще съумеят в срок да формулират и други релевантни аргументи, с които да обосноват искането за откриване на изборни секции за предстоящите избори в достатъчен брой населени места във Федералната република в т.ч. и извън дипломатическите и консулски представителства.

Не се съмняваме, че Федералната република, пример за толерантно отношение към емигрантските общности – нека припомним, че само преди броени седмици тя разреши воденето на предизборна кампания на нейна територия за изборите на държава която не е членка на ЕС като позволи провеждането на политически митинги на турския министър-председател Ердоган, ще откликне положително на официално искане на една приятелска България, член на ЕС, с добре интегрирана емиграция, и провеждала многократно избори през последните години при гарантирано спазване на обществения ред. Като обективен аргумент, могат да се споменат и трудностите съпътствали избори 2013г. и многочасовото изчакване пред консулствата във Франкфурт и Мюнхен, отказало физически да гласуват хиляди българи от района, но избори протекли без нарушаване на обществения ред, въпреки проточилите се по тротоарите дълги опашки от избиратели. Българските граждани са доказали, че спазват законите на страната и съблюдават обществения ред при провеждане на избори.

Високият процент българска емиграция спрямо населението живеещо в България (1,5 млн. спрямо 7,3 млн.) несъмнено ще е друг убедителен аргумент за Германия за това колко важно е за българската демокрация и легитимността на българските представителни институции многобройната българска диаспора във Федералната република да има физическата възможност да гласува в достатъчен брой места.

Не на последно място, нека подчертаем и виждането на Германия за участието на нейната диаспора в националния живот – Федералната република гарантира избирателното право немските граждани в чужбина и организира избори извън страната. В този смисъл, тя едва ли би отказала да уважи аргументирано искане от страна на България.

Уважаеми г-н Министър,

Предвид изложеното, настоятелно молим да дадете указания на българския посланик в Берлин в най-кратки срокове и във всички случаи преди 5 август 2014г. да предприеме необходимите стъпки по откриване на избирателни секции във Федералната република както в българските дипломатически и консулски представителства в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Хамбург и Магдебург, така и в главните центрове на всички провинции на Германия, a именно Щутгарт, Потсдам, Бремен, Висбаден, Шверин, Хановер, Дюселдорф, Майнц, Заарбрюкен, Дрезден, Кил, Ерфурт,както и в следните други значими градове с многобройна българска общност :Нюрнберг, Вюрцбург, Кьолн, Дортмунд, Карлсруе, Манхайм.

Убедени сме, че новите разпоредби на Изборния кодекс са израз на желанието на законодателя за един нов подход на българската държава към политическите права на диаспората и че Вашето министерство е ангажирано и решено да спази не само буквата, но и духа на Изборния кодекс. Конкретните стъпки по организацията на изборния процес във Федералната република, които очакваме да предприеме повереното Ви министерство, несъмнено ще фокусират общественото внимание и ще са своебразен лакмус за това.

С уважение,

За Временен обществен съвет на българите в Германия

Димитрина Ланг, Германия (Mюнехн)

Галя Стоянова, Германия (Mюнехн)

За Временни обществени съвети на българите в чужбина – координатори

Димитър Иванов, Швейцария

Стефан Mанов, Франция

Любомир Гаврилов, Франция Десислава Христова, Великобритания (Лондон)

Валерия Кертикова, Гърция (Атина)

Анита Тарапанова, Испания (Mалага)

Тася Тасова, Австралия

Петранка Стаматова, САЩ (Чикаго)

Красимир Гаджоков, Канада (Торонто)

Ненчо Каварков, Канада (Монреал)

 

www.globalbulgaria.org

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Писмо от Временните обществени съвети до Министерство на външните работи на ФР Германия

Zürich, den 16. Juli 2014

Betreff: Eröffnung von Wahllokalen für bulgarische Parlamentswahlen in
Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Hinblick auf die Vorbereitung einer demokratiefördernden höheren
Wahlbeteiligung an den Anfang Oktober 2014 erwarteten bulgarischen
Parlamentswahlen möchten wir Sie um Auskunft über die folgenden Fragen
bitten:

Welche sind die rechtlichen Grundlagen und formelle Verfahren für die
Eröffnung von Wahllokalen in Deutschland zur Durchführung von
Parlamentswahlen eines anderen EU-Mitgliedsstaates?

Welche konkreten Möglichkeiten und Regeln bestehen für die Eröffnung von
Wahllokalen außerhalb der Auslandsvertretungen (Botschaften und
Konsulate) der Republik Bulgarien in Deutschland?

Wir freuen uns auf Ihre Auskunft und bedanken uns im Vorfeld für Ihre
Mühe!

Mit freundlichen Grüßen,

Für die Übergangsbeiräte der Auslandsbulgaren, www.globalbulgaria.org:

Dimiter Ivanov, Schweiz, dimiter.ivanov@outlook.com
Dimitrina Lang, Deutschland, dimitrina.lang@gmx.de
Galya Stoyanova, Deutschland, galya.stoyanova@googlemail.com
Stefan Manov, Frankreich, stephan.manov@gmx.fr
Lubomir Gavrilov, Frankreich, lubomir.gavrilov@free.fr

Kontaktperson:

Dimiter Ivanov
Tel. +41-78-788-18-78

Anrede:: Herr
Name: Ivanov
Vorname: Dimiter
E-Mail: dimiter.ivanov@outlook.com
Straße: Frauenfelderstrasse
Hausnummer: 99
Postleitzahl: 8404
Ort: Winterthur
Land: Schweiz
Telefon: 0041787881878
Fax:
Themenbereiche: EU-Erweiterung
bevorzugte Sprache: deutsch

Отговор от Министерство на външните работи на ФР Германия

Превод от немски (оригиналът следва)

Уважаеми г-н Иванов,

Благодаря Ви за Вашето запитване от 16.07.2014, което службата за връзки с обществеността на Министерството на външните работи ми препрати по компетентност.

Мога да отговоря на вашите въпроси както следва:

Провеждането на избори в друга страна представлява суверенен акт. Във Федерална република Германия, за провеждането на избори на чужда страна (член или нечлен на ЕС) по принцип се изисква разрешение. Всички дипломатически представителства във Федерална република Германия са информирани чрез циркулярна нота за процедурата, която трябва да бъде спазвана.

В конкретния случай е необходимо около 2 месеца преди действителната дата на изборите (или референдума) да постъпи по дипломатически път искане за тяхното провеждане от страна на посолството на Република България до Министерството на външните работи. На преден план в този процес на одобрение от германска гледна точка стоят поддържането на сигурността и обществения ред в съответните изборни дни. Избирателни секции се откриват по възможност вътре в помещенията на посолството и консулските представителства на съответната държава на територията на Федерална република Германия. Само в изключителни случаи и при наличие на съответно обосноваване на дипломатическото представителство може да се бъдат одобрени искания за откриване на една или повече избирателни секции извън тези помещения. Одобрението в последния случай зависи и от институциите, отговорни за вътрешните работи на федералните провинции. Окончателното одобрение за избори се извършва от Министерството на външните работи, в консултация с Федералното министерство на вътрешните работи и с институциите, отговорни за вътрешните работи на съответните федерални провинции.

Надявам се, че тези бележки относно процеса на одобрение на територията на Федерална република Германия са полезни за вас.

Допълнителни въпроси, свързани с фундаменталната възможност за участие в изборите на българските граждани, пребиваващи в чужбина, трябва да отправите към вашата компетентна дипломатическа мисия.

Поздрави

Маркус Чан

Отговорен за допитвания по държавно и административно право

Markus Tschan
Referat 505 – Staats- und Verwaltungsrecht
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Tel: +49(0)030 18 17-3265
Fax: +49(0)030 18 17-53265
E-Mail: 505-10@diplo.de
Internet: www.auswaertiges-amt.de

Отговор на федералното министерство в оригинал на немски :

Sehr geehrter Herr Ivanov,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 16. 07. 2014, die der Bürgerservice des Auswärtigen Amtes zuständigkeitshalber an mich weitergeleitet hat.

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten:

Die Ausübung von Wahlen in einem anderen Staat stellt einen hoheitlichen Akt dar. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Durchführung von Wahlen eines fremden Staates (EU und Nicht-EU MS) grundsätzlich genehmigungspflichtig. Alle diplomatischen Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland sind über das dabei einzuhaltende Verfahren mit einer Rundnote des Auswärtigen Amtes informiert worden.

In vorliegenden Fall müsste ein Antrag auf Abhaltung von Wahlen / Volksabstimmungen ca. 2 Monate vor dem eigentlichen Wahltermin auf diplomatischen Wege von der Botschaft des Republik Bulgarien beim Auswärtigen Amt beantragt werden. Im Vordergrund dieses Genehmigungsverfahrens steht aus deutscher Sicht die Aufrechterhaltung der Sicherheit und öffentlichen Ordnung an den jeweiligen Wahltagen. Wahllokale sollen nach Möglichkeit innerhalb der Räumlichkeiten der Botschaft und der konsularischen Vertretungen des betreffenden Staates im Bundesgebiet eingerichtet werden. Nur in Ausnahmefällen und bei entsprechender Begründung der diplomatischen Vertretung kann auf Antrag der Einrichtung eines oder mehrerer Wahllokale auch außerhalb dieser Räumlichkeiten zugestimmt werden. Dabei sind die Innenbehörden der von den Wahlen betroffenen Bundesländer zu beteiligen. Die abschließende Genehmigung einer Wahl erfolgt durch das Auswärtige Amt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und den betroffenen Landesinnenbehörden.

Ich hoffe, dass diese Ausführungen zum Genehmigungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland für Sie hilfreich sind.

Weitere Fragen hinsichtlich der grundsätzlichen Möglichkeit der Wahlteilnahme bulgarischer Bürger mit Wohnsitz im Ausland müssen Sie an Ihre zuständige Auslandsvertretung richten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Markus Tschan
Referat 505 – Staats- und Verwaltungsrecht
Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Tel: +49(0)030 18 17-3265
Fax: +49(0)030 18 17-53265
E-Mail: 505-10@diplo.de
Internet: www.auswaertiges-amt.de

* към 31.12.2013 146 828 български граждани, от които 122 655 на възраст над 20 години – Ausländische Bevölkerung – Fachserie 1 Reihe 2 – 2013, Tabelle 4, публикация на Statistisches Bundesamt,https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *