HomeВременни обществени съветиСтановище във връзка със ЗИД на Закона за българите, живеещи извън Република България, внесен на 17.11.2016г.