Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

До
Г
н Румен Радев

Президент на Република България

Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

Уважаеми господин Президент,

Временните обществени съвети на българите в чужбина изразяват своята категорична подкрепа за изразената в Ню Йорк на 22.09.2019г.1 и във Виена на 03.10.2019г.2 Ваша позиция за отпадане на конституционното ограничение по отношение на пасивното избирателно право на български граждани, които имат и друго гражданство.

За да не остане тази позиция само декларативна, Ви призоваваме час по-скоро да упражните конституционното Ви право съгласно чл. 154 ал. 1 от Конституцията на Р. България на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията3 и внесете в Народното събрание предложение за следната промяна на чл. 65 ал. 1 и логично свързания с него чл. 93, ал. 2 от същата, както следва:

Чл. 65, ал. 1

За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, е навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Чл. 93, ал. 2:

За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната.


Download (PDF, 241KB)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *