Homeписма до Президента на РБОтносно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

Comments are closed.