Отворено писмо до г-жа Меглена Кунева, Заместник министър-председател на Р.България

11 февруари 2015г.

 

Уважаема г-жо Вицепремиер
Вчера бяха проведени изслушванията на кандидатите за председател на ДАБЧ.
Посрещаме с недоумение решението на конкурсната комисия това да стане при закрити врати, след като в съобщение на пресцентъра на MС от 27.01.2015 г. беше изрично записано, че изслушването е публично.

Понятието публичност няма друго значение в българския език освен това, което всеки разбира – открито, пред публика, а в днешния свят на информационни технологии – и предавано онлайн.
До този момент проведената процедура не отговаря нито на първоначално заявените и широко разпространени пред медиите намерения, нито на общоприетите принципи за публичност и състезателност, на европейските практики, но и на установените правила, наложили се в страната през последните години при заемането на редица публични длъжности.

В частност :

– не бяха публикувани биографиите (CV) на кандидатите;

– съставът на конкурсната комисия не е поименно известен;

– в комисията не бяха включени представители на гражданския сектор като изтъкнати интелектуалци, журналисти или общественици с безспорен авторитет в областта, нито представители на българските общности извън страната с доказана експертиза.

– не бяха публикувани критериите, по които комисията ще оценява кандидатурите;

– изслушването на кандидатите беше при закрити врати;

– дискусионно е доколко комисия, съставена от по-ниско стоящи в йерархията държавни служители, може да селектира кандидатите за председател на държавна агенция.
Безспорно е, че няма изискване длъжността председател на ДАБЧ да се заема след конкурс по смисъла на Закона за държавния служител.

Но също така е безспорно, че след като се даде възможност за кандидатстване за тази длъжност, процедурата по избор на председател на ДАБЧ придоби характера на конкурс и тя трябва да протече по начин, който не оставя никакво съмнение, че става дума за нагласена формалност, която да легитимира предрешен избор.

Лекотата, с която комисията до този момент подходи към организацията и провеждането на този конкурс, може да дискредитира политическото ръководство, което носи отговорността пред обществото.
Не е късно някои от допуснатите пропуски да бъдат изправени. Ето защо, се обръщане към Вас с настояване :

– незабавно да бъдат публикувани подробните биографии на кандидатите (CV);

– незабавно да бъдат публикувани официалните записи от проведените изслушвания, както и стенографските протоколи, когато бъдат обработени, но преди комисията да излезе с решение за подбраните кандидати;

– да бъде обявен съставът на комисията;

– комисията да публикува мотиви, с които обуславя решението си – както за подбраните кандидатури, така и за елиминираните. Мотивите изрично трябва да посочват съответствието или не на кандидатските концепции и представеното по време на изслушванията с Националната стратегия за българските граждани и исторически български общности по света.
Уважаема г-жо вицепремиер,
Само откритост, яснота на правилата и принципност в прилагането им биха могли да разсеят съмненията за един нагласен конкурс с предварително подбран кандидат. Не се съмняваме, че като бивш еврокомисар Вие споделяте тези демократични принципи.
С уважение,

За Временни обществени съвети на българите в чужбина
Любомир Гаврилов (Франция)

Таня Тодорова (Германия)

Петранка Стаматова (САЩ)

Максим Божилов (Канада)

Лила Кара (САЩ)

Тася Тасова (Австралия)

Стефан Манов (Франция)

Валерия Кертикова (Гърция)

Мира Паунова (Австралия)

Илиана Илиева-Дъбова (Испания)

Атанас Чобанов (Франция)

Божидар Попов (Бразилия)

Борис Танушев (Франция)

Васил Халачев (Испания)

Петьо Петров (Франция)

Велислава Генадиева (Испания)

Екатерина Янева (Франция)

Анита Тарапанова, (Испания)

Димитрина Ланг (Германия)

Галя Стоянова (Германия)

Димитър Иванов (Швейцария)

Роберт Манолов (САЩ)

Калин Стефанов (Холандия)

Красимир Гаджоков (Канада)

 


Comments

Отворено писмо до г-жа Меглена Кунева, Заместник министър-председател на Р.България — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *