Изборни секции за български избори извън страната в периода 2009-2013

Съгласно новия Изборен кодекс, ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на проведените през последните пет години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели, „не по-късно от 50 дни преди изборния ден“.

В тази връзка, публикуваме пълен списък на населените места, в които на проведените през последните пет години избори е имало образувана поне една избирателна секция. Изборните секции,  в които са гласували не по-малко от 100 избиратели са оцветени в зелено.Вижда се, че от всичките 118 секции, едва в 8 е имало по-малко от 100 избиратели.

По-долу ще намерите официалните резултати от протоколите, публикувани от ЦИК на

  • избори 2009 за Народно събрание

  • избори 2009 за Европейски парламент

  • избори 2011 за Президент

  • избори 2013 за Народно събрание

 

 

Download (XLSX, 52KB)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *