До Г-жа Mеглена Кунева Заместник министър-председател

4 май 2016г.

До

Г-жа Mеглена Кунева

Заместник министър-председател

г-н Борис Вангелов

Председател на ДАБЧ

Уважаема г-жо Кунева,

Уважаеми г-н Вангелов,

На 22 април тази година, Народното събрание прие поправка на Изборния кодекс, с която по същество ограничи гласуването на национални избори до територията на страната, като забрани откриването на избирателни секции зад граница извън дипломатическите и консулски представителства. Така, за пръв път откакто се провеждат свободни избори в близката българска история, огромното мнозинство от над 1,5 млн. български граждани, живеещи извън страната, се оказаха брутално лишени от най-важното им политическо право – изборното.

Българската Конституция в чл. 10 прогласява общото, равно и пряко избирателно право, а в чл. 26 ал.1 посочва, че българските граждани, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция. В далечната 1990г. конституционният законодател е показал визионерска далновидност и модерност – България далеч не е само една територия. Днес, в началото на 21 век, в глобалния и свързан свят, в който живеем, българската нация е там, където има български граждани.

Нито една политическа сила през последните 25 години не посмя да посегне на тези конституционни права, на тази политическа и житейска реалност !

Консултативният съвет към ДАБЧ не приема тези промени, като противоречащи на националните интереси, и на „Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности извън страната“ .

В знак на протест, Консултативният съвет към ДАБЧ преустановява работата си до отмяна на скандалните поправки в Изборния кодекс.

 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАБЧ

София 1169, пл. „Княз Александър І” No 1, тел. 02/939-37-77, 02/939-35-67, факс 02/986-16-79

Comments are closed.