До Господин Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

Берн, 14 юни 2015 г.

 

Уважаеми господин Министър-председател,

Благодарим за днешната среща с българската общност в Швейцария. Използваме възможността да обърнем Вашето внимание на най-актуалните въпроси и нужди на българските граждани по света, идентифицирани от Временните обществени съвети.

Ние очакваме:

1. Прилагане и доразработване на Стратегията за българските граждани и историческите български общности по света. Бихме искали да подчертаем, че автори на най-важните части на тази Стратегия са български граждани от чужбина.

2. Организиране и провеждане по света на избори, по възможност заедно с провеждането на местните избори и референдума през есента на 2015 година, за

a. Обществени съвети към българските дипломатически и консулски представителства по света

b. Национален съвет на българските граждани по света

3. Създаване на Обществен съвет към Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание и активно дистанционно включване на българските граждани по света в неговата работа.

4. Създаването на МИР „Чужбина“ за постигане на директно представителство на българските граждани по света в българския парламент.

Целта на всички предложения е да се създадат условия за мобилизиране на интелектуалния, професионалния и финансовия потенциал на над 1.5 милиона български граждани по света, които да дадат решаващ принос за развитието и бъдещето на България.

С уважение

 

Димитър Иванов координатор за Швейцария на Временните обществени съвети на българите в чужбина


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *