За колко време се избира Общественият съвет ?

Ние предлагаме избирането му да съвпада с президентските избори. Следователно Общественият съвет ще се избира за 5 години.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *